Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Başkan Takaoğlu
Bölüm Başkanı
zeynepbaskan@gumushane.edu.tr
Kişisel Sayfa